کارشناسی ارشد بدون آزمون

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی شرایط ویژه دفتر استعداد درخشان دانشگاه می رساند که این دسته از دانشجویان می توانند با مطالعه فایل زیر از شرایط و نحوه استفاده از این مزایا مطلع گردند.

 

 دریافت فایل

آمار بازدیدکنندگان

2
112
213912