پروپوزال دانشجویان ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند که مراحل زیر را در ثبت و ارائه پروپوزال انجام دهند:

1- ثبت تقاضای اخذ پروپوزال در سایت ایران داک

2- تقاضای ثبت پروپوزال در سامانه گلستان و اطلاع رسانی به استاد راهنما

3- تایید استاد راهنما و ارجاع به کارشناس تحصیلات تکمیلی

4- ارجاع به گروه توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی جهت بررسی در جلسه گروه

5- طرح در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

آمار بازدیدکنندگان

2
251
224648