موضوع : پرداخت هزينه هاي شركت در كنفرانس هاي داخلي به دانشجويان كارشناسي

 
 با سلام
احتراماً به اطلاع مي رساند براساس مصوبه جلسه شوراي پژوهشي(442) مورخ 20/09/96 مقرر گرديد دانشجويان مقطع كارشناسي نيز همچون دانشجويان ارشد مي­توانند هزينه هاي ثبت نام در همايش و بليط رفت و برگشت با وسايل حمل و نقل عمومي را دريافت نمايند. در اين خصوص توجه به نكات زير ضروري است:
- اين حمايت تنها از دانشجويان روزانه صورت مي گيرد
- اين حمايت تنها از يك نفر كه ميتواند نفر اول مقاله و يا نويسنده مسئول باشدكه در همايش شركت نموده و گواهي شركت در همايش را دارد صورت مي گيرد
- اين حمايت تنها همايش هاي معتبري را در مي گيرد كه مورد تاييد وزارت علوم باشند و توسط يك انجمن علمي معتبر برگزار شده باشند.
 
- حداكثر هزينه پرداختي براي اين دانشجويان 2000000 ريال مي باشد
 
                                                                                      با آرزوي توفيق الهي
 
 
 
 حميد خانمحمدي
مدير امور پژوهشي دانشگاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آمار بازدیدکنندگان

2
140
265871