فرم تعیین استاد درس پروژه

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی که در نیمسال 962 درس پروژه را اخذ نموده اند می رساند که با تکمیل نمودن  این فایل (دریافت فایل ) و تحویل آن تا تاریخ 20فروردین ماه سال97 به گروه فرایند انجام پروژه خود را کامل نمایند.

لازم به ذکر است در فرم مربوطه هر پنج مورد پیشنهادی خود را کامل نمایند.

بدیهی است که در صورت عدم تکمیل فرم مربوطه انجام پروژه از نظر گروه کن لم یکن تلقی می شود.

 

آمار بازدیدکنندگان

7
562
243003