رتبه یک ورودی کارشناسی

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات

احتراما همانگونه كه استحضار داريد، دانشجوياني كه در معدل كارشناسي در رشته-ورودي خود رتبه 1 را كسب نموده اند مي توانند در كنكور كارشناسي ارشد با استفاده نمودن از يك ضريب كاهشي، رتبه ي خود را به شدت كاهش دهند. متقاضيان مي بايست با حضور و تكميل فرم مربوطه در دفتر استعداد درخشان، استفاده ي خود از اين شرايط را اعلام نمايند. علي رغم اطلاع رساني گسترده در سايت هاي دانشگاه و دفتر استعداد درخشان و شبكه هاي مجازي، متاسفانه بعضاً مشاهده مي گردد كه دانشجوياني از اين قبيل فراخوان ها مطلع نمي گردند. خواهشمند است دستور فرماييد با توجه به اهميت موضوع، مديران محترم و كارشناسان محترم گروه هاي آموزشي، ضمن برقراري ارتباط چهره به چهره با رتبه هاي 1 در ورودي هاي 912 ، 921 و 922 (در صورت مجاز شدن در كنكور كارشناسي ارشد) در صورت تمايل، با تكميل فرم پيوست حداكثر تا 10 تيرماه آن را تحويل دفتر استعداد درخشان نمايند.

با آرزوي توفيق الهي

آمار بازدیدکنندگان

10
76
213876