تسهیلات ویژه دانشجویان استعداد درخشان

 

با سلام

احتراماً همانگونه كه استحضار داريد جهت تكريم دانشجويان محترم استعداد درخشان، بستۀ حمايتي از اين دانشجويان در هيات رييسه دانشگاه به شماره نامۀ د/95/17523 مورخ 23/8/95 در 9 بند به تصويب رسيده است.  دانشجويان رتبه هاي 1، 2 و 3 در تمامي ورودي ها  از تسهيلات پيش بيني شده در بستۀ حمايتي مذكور که در فایل زیر آمده است را مطلع می نماییم.

اسامی دانشجویان گروه مهندسی مواد که مشمول استفاده از  تسهیلات هستند، در فایل پیوست می باشد:

 

با آرزوي توفيق الهي

 

فایل تسهیلات

 

فایل اسامی دانشجویان گروه مهندسی مواد

آمار بازدیدکنندگان

2
108
213908