بازدید

با سلام 

به اطلاع دانشجویان محترم درس شکل دهی فلزات1(دکتر نعمت زاده)میرساند بازدید از کارخانه نورد آلومینیوم در روز یکشنبه مورخ 97/8/27 انجام می گردد.کلیه دانشجویان این درس ساعت 09:40 جهت حرکت در ایستگاه اتوبوس دانشگاه حضور داشته باشند.

آمار بازدیدکنندگان

1
254
271315