امتحانات

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که در زمان برگزاری امتحانات پایان ترم داشتن کارت دانشجویی جامع الزامی می باشد و در صورت نداشتن کارت از حضور شما در جلسه امتحان جلوگیری بعمل خواهد آمد.

آمار بازدیدکنندگان

2
139
265870