الزام دانشجویان کارشناسی ارشد به ارایه سمینار

 
با سلام
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه ارایه سمینار کارشناسی ارشد و گزارش پیشرفت پیشنهاد پایان نامه حداکثر در پایان هر نیمسال برگزار می گردد. عدم ارائه یه معنای مردودی در واحد سمینار خواهد بود. متن سمینار و فایل ارایه را از قبل به استاد راهنما تحویل نمایید.
ارایه شامل حداکثر بیست اسلاید و مدت ارایه حداکثر بیست دقیقه خواهد بود
لطفا پس از مشخص شدن محل دفاع با مراجعه قبلی صحت اتصال و هماهنگی نرم افزاری را بررسی نمایید. هر دانشجو در پایان ارایه می بایست از روند پیشرفت پیشنهاد  پایان نامه دفاع نماید.

با تشکر

آمار بازدیدکنندگان

1
89
213889