اطلاعیه پروژه کارشناسی

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی که در نیمسال 961 درس پروژه را اخذ نموده اند می رساند که با تکمیل نمودن  این فایل (دریافت فایل ) و تحویل آن تا تاریخ 20مهر ماه به گروه فرایند انجام پروژه خود را کامل نمایند.

لازم به ذکر است در فرم مربوطه هر پنج مورد پیشنهادی خود را کامل نمایند.

بدیهی است که در صورت عدم تکمیل فرم مربوطه انجام پروژه از نظر گروه کن لم یکن تلقی می شود.

 

 

آمار بازدیدکنندگان

2
250
224647