ارائه سمینار

 
با سلام و احترام 
 
احتراما"با توجه به اطلاع رساني انجام شده در اول نيمسال اول 96-95 در سايت گروه و حضوري به دانشجويان  مقطع کارشناسی ارشد ،جهت ارائه سمينار  بدينوسيله به اطلاع مي رساند دانشجويان محترم بايستي روز سه شنبه از ساعت 8 صبح مورخ 95/12/17 جهت ارائه سمينار با حضور اساتيد محترم راهنما اقدام نمايند.بديهي است در صورت عدم ارائه سمينار نمره مردودي در سمينار ثبت خواهد شد.
 
با تشكر و احترام

آمار بازدیدکنندگان

9
82
213882