اخذ پروژه کارشناسی

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی گروه مهندسی مواد و متالورژی که خواهان اخذ واحد درسی پروژه هستند می رساند که حداکثر تا ظهر چهارشنبه مورخ 7مهر  تقاضای کتبی خود را به مدیر گروه محترم یا کارشناس گروه تحویل نمایند.

آمار بازدیدکنندگان

1
90
213890