آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی91 و 92

با سلام

احتراما": با عنايت به مصوبه يكصد و هفتاد و پنجمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه خواهشمند است دستور فرماييد دانشجويان ورودي 91 و 92 آن دانشكده كه متقاضي تسري آيين نامه آموزشي 91 بر روي كارنامه خود مي باشند ، حداكثر تا تاريخ 95/9/30 به اداره كل آموزش ( اداره امتحانات) مراجعه نمايند .

 

                                                                                                                                                     با تشكر
 

آمار بازدیدکنندگان

2
109
213909