آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی91 و 92

با سلام

احتراما": با عنايت به مصوبه يكصد و هفتاد و پنجمين جلسه شوراي آموزشي دانشگاه خواهشمند است دستور فرماييد دانشجويان ورودي 91 و 92 آن دانشكده كه متقاضي تسري آيين نامه آموزشي 91 بر روي كارنامه خود مي باشند ، حداكثر تا تاريخ 95/9/30 به اداره كل آموزش ( اداره امتحانات) مراجعه نمايند .

 

                                                                                                                                                     با تشكر
 

اخذ پروژه کارشناسی

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی گروه مهندسی مواد و متالورژی که خواهان اخذ واحد درسی پروژه هستند می رساند که حداکثر تا ظهر چهارشنبه مورخ 7مهر  تقاضای کتبی خود را به مدیر گروه محترم یا کارشناس گروه تحویل نمایند.

الزام دانشجویان کارشناسی ارشد به ارایه سمینار

 
با سلام
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جلسه ارایه سمینار کارشناسی ارشد و گزارش پیشرفت پیشنهاد پایان نامه حداکثر در پایان هر نیمسال برگزار می گردد. عدم ارائه یه معنای مردودی در واحد سمینار خواهد بود. متن سمینار و فایل ارایه را از قبل به استاد راهنما تحویل نمایید.
ارایه شامل حداکثر بیست اسلاید و مدت ارایه حداکثر بیست دقیقه خواهد بود
لطفا پس از مشخص شدن محل دفاع با مراجعه قبلی صحت اتصال و هماهنگی نرم افزاری را بررسی نمایید. هر دانشجو در پایان ارایه می بایست از روند پیشرفت پیشنهاد  پایان نامه دفاع نماید.

با تشکر

آمار بازدیدکنندگان

3
162
174523