ارائه سمینار

 
با سلام و احترام 
 
احتراما"با توجه به اطلاع رساني انجام شده در اول نيمسال اول 96-95 در سايت گروه و حضوري به دانشجويان  مقطع کارشناسی ارشد ،جهت ارائه سمينار  بدينوسيله به اطلاع مي رساند دانشجويان محترم بايستي روز سه شنبه از ساعت 8 صبح مورخ 95/12/17 جهت ارائه سمينار با حضور اساتيد محترم راهنما اقدام نمايند.بديهي است در صورت عدم ارائه سمينار نمره مردودي در سمينار ثبت خواهد شد.
 
با تشكر و احترام

کارشناسی ارشد بدون آزمون

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی شرایط ویژه دفتر استعداد درخشان دانشگاه می رساند که این دسته از دانشجویان می توانند با مطالعه فایل زیر از شرایط و نحوه استفاده از این مزایا مطلع گردند.

 

 دریافت فایل

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدبرابر ماده 9 آیین نامه کارشناسی ارشد و مصوبات رسمی گروه و دانشگاه درس

جبرانی ترمودینامیک مواد 1 برای دانشجویانی که این درس را در دوره

کارشناسی نگذرانده اند الزامی شده است . این درس روز دوشنبه 8-11 توسط

آقای دکتر پاینده ارائه گردیده است .لذا ضمن اطلاع رسانی به دانشجویان

ذینفع هماهنگی لازم با استاد درس صورت پذیرد .در صورت عدم مراجعه

دانشجویان مرتبط امکان اخذ درس ترمودینامیک پیشرفته مواد برای ترم بعد

وجود نخواهد داشت.با تشکر و احترام

دکتر فردین نعمت زاده

مدیر گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک

امتحان آزمایشگاه شکل دهی

با سلام

به اطلاع دانشجویان درس آزمایشگاه شکل دهی آقای مهندس عباسی می رساند که امتحان این درس روز چهارشنبه این هفته مورخ 1395/10/08 ساعت 12 صبح در محل آزمایشگاه شکل دهی برگزار می گردد. 

 

با تشکر

امتحان آزمایشگاه متالوگرافی

با سلام

به اطلاع دانشجویان درس آزمایشگاه متالوگرافی آقای دکتر زارع زاده می رساند که امتحان این درس روز دوشنبه هفته آینده مورخ 1395/10/13 ساعت 10 صبح در محل آزمایشگاه برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان در این امتحان الزامی می باشد و در صورت غیبت مطابق با مقررات با دانشجویان برخورد می گردد.

 

با تشکر

آمار بازدیدکنندگان

6
554
242995