حذف دروس

با سلام

به اطلاع كليه دانشجويان گروه مهندسي مواد مي رساند كه تعدادي از دروس ارائه شده در نيمسال جاري به علت نرسيدن به حد نصاب از طرف آموزش دانشكده حذف گرديده است.

لذا با مراجعه به سامانه آموزش و گرفتن تاييديه از انتخاب واحد خود اطمينان به عمل آوريد.

حذف و اضافه

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند كه در ايام حذف و اضافه با توجه به اين كه ممكن است تعدادي از دروس ارائه شده به حد نصاب نرسيده باشد و بعضي از دروس حذف گردد، مي بايستي واحدهاي خود را چك كرده و از ثبت كليه دروس خود اطمينان داشته باشند و عدم بررسي آن به عهده خود دانشجويان مي باشد.

مراحل انجام كارآموزي

با سلام
مستدعيست دستور فرماييد جهت تسهيل فرآيند كارآموزي موارد زير انجام شود.
1- تكميل فرم تقاضاي كارآموزي توسط دانشجو و تحويل به گروه مربوطه
2- تكميل فايل اكسل بر اساس اطلاعات فرم هاي تقاضاي كارآموزي، توسط گروه مربوطه
3- ارسال فايل تهيه شده اكسل به پيوست فرم تكميل شده معرفينامه كارآموزان (در قسمت فرم هاي آموزشي اتوماسيون اداري) ارسال به دفتر ارتباط با صنعت
4- صدور معرفينامه هاي كارآموزي توسط دفتر ارتباط با صنعت و ارسال به گروه مربوطه از طريق دبيرخانه
5- تحويل معرفي نامه و فرم ارزيابي به دانشجو توسط گروه مربوطه
6- تكميل فرم اتمام كارآموزي توسط دانشجويان و تحويل به گروه مربوطه جهت انجام امور فارغ التحصيلي
 
                                                                                           با تشكر

اطلاعيه مهم آموزشي

اطلاعيه مهم آموزشی
مطالعه شیوه نامه اجرایی آيين‌نامه آموزشي دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب  یکصدوپنجاه و یکمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 19/5/1394برای تمامی دانشجويان درحال تحصيل لازم و ضروری است.
برخی از تغييرات بشرح ذيل است:
  • رعايت کامل پيش نياز دروس کاملا اجباری است. عدم رعايت اين مهم باعث ميگردد حتی دروس پس از اخذ نمره نيز توسط آموزش دانشکده/دانشگاه حذف گردند. تنها در مواردی که دانشجو ترم آخر محسوب شود (عدم باقي ماندن حتی يک واحد و هرگونه درس معرفی به استاد) ميتواند بدون لحاظ پيشنياز انتخاب واحد نمايد.
  • تعداد حذف و اضافه به 2 مورد حذف و 2 مورد اضافه محدود است. لذا لازم است دانشجويان در انتخاب واحد اوليه دقت کافی را مبذول نمايند. توجه شود که تغییر گروه درس نیز جزو موارد حذف واضافه محسوب می گردد.
  • دروسی که به حدنصاب نرسند در هفته قبل از شروع حذف و اضافه از سيستم آموزشی حذف و توسط گروه اطلاع رسانی ميگردند. دانشجو موظف است در بازه حذف و اضافه انتخاب واحد خود را ترميم نموده و پس از پايان مهلت حذف و اضافه آنرا قطعی نمايد.
  • دانشجو موظف است انتخاب واحد نهايي خود را در هر نيمسال به تاييد استاد راهنمای آموزشی رسانده و قطعی نمايد.
  • مدت مجاز تحصيل در دوره کارشناسی ناپيوسته 4 سال است.
  • به زمان مشخص شده در آيين نامه در مورد دروس پروژه توجه جدی گردد. درغير اينصورت نمره صفر توسط آموزش کل در کارنامه دانشجو درج ميگردد.

چارت درسي

با عرض سلام و احترام

به اطلاع كليه دانشجويان گروه مهندسي مواد و متالورژي مي رساند كه با توجه به تغييرات ايجاد شده در دروس معارف، چارت درسي جديد و اصلاح شده را دريافت و مطابق با آن دروس خود را در انتخاب واحد لحاظ نماييد.

 

آمار بازدیدکنندگان

1
167
265898