مدیر سایت

اطلاعیه مهم آموزش

با سلام و احترام

به اطلاع کلیه دانشجویان گروه مهندسی مواد می رساند که مطابق با ضوابط گروه، دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی مهر91 و کارشناسی ارشد ورودی مهر94 حداکثر تا تاریخ 15 آذر باید اساتید راهنمای خود را جهت اخذ پروژه معین و فرم های آن را به گروه تحویل نمایند.

همچنین دانشجویان مقطع ارشد ورودی بهمن 93 حداکثر تا تاریخ 30آذر باید پروپوزال خود را تحویل گروه دهند.

با تشکر

رعايت پيش نياز

با سلام

به اطلاع دانشجويان ورودي 93 به بعد مي رساند كه رعايت پيش نياز براي اين عزيزان طبق مقررات آيين نامه آموزشي جديد اعمال خواهد شد و مطابق با نظر مدير گروه كليه دانشجوياني كه دروس را بدون رعايت پيش نياز اخذ نموده اند حذف گرديده است.

حذف دروس

با سلام

به اطلاع كليه دانشجويان گروه مهندسي مواد مي رساند كه تعدادي از دروس ارائه شده در نيمسال جاري به علت نرسيدن به حد نصاب از طرف آموزش دانشكده حذف گرديده است.

لذا با مراجعه به سامانه آموزش و گرفتن تاييديه از انتخاب واحد خود اطمينان به عمل آوريد.

حذف و اضافه

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند كه در ايام حذف و اضافه با توجه به اين كه ممكن است تعدادي از دروس ارائه شده به حد نصاب نرسيده باشد و بعضي از دروس حذف گردد، مي بايستي واحدهاي خود را چك كرده و از ثبت كليه دروس خود اطمينان داشته باشند و عدم بررسي آن به عهده خود دانشجويان مي باشد.

مراحل انجام كارآموزي

با سلام
مستدعيست دستور فرماييد جهت تسهيل فرآيند كارآموزي موارد زير انجام شود.
1- تكميل فرم تقاضاي كارآموزي توسط دانشجو و تحويل به گروه مربوطه
2- تكميل فايل اكسل بر اساس اطلاعات فرم هاي تقاضاي كارآموزي، توسط گروه مربوطه
3- ارسال فايل تهيه شده اكسل به پيوست فرم تكميل شده معرفينامه كارآموزان (در قسمت فرم هاي آموزشي اتوماسيون اداري) ارسال به دفتر ارتباط با صنعت
4- صدور معرفينامه هاي كارآموزي توسط دفتر ارتباط با صنعت و ارسال به گروه مربوطه از طريق دبيرخانه
5- تحويل معرفي نامه و فرم ارزيابي به دانشجو توسط گروه مربوطه
6- تكميل فرم اتمام كارآموزي توسط دانشجويان و تحويل به گروه مربوطه جهت انجام امور فارغ التحصيلي
 
                                                                                           با تشكر

آمار بازدیدکنندگان

3
165
174526