نام و نام خانوادگی

مجيد زارع زاده

 

 مدرک تحصیلی

 دکتری مواد - متالورژی

 پست الکترونیکی

 majidzzm@gmail.com

 تلفن

 

    resume
 

آمار بازدیدکنندگان

4
154
174515