•  آزمايشگاه عمليات حرارتی

  

   در اين آزمايشگاه به کمک کوره‌های موجود انواع روشهای عمليات حرارتی نظیر: آنیل،نرمال،کوئنچ، تمپر، آستمپر، تنش گیری و غیره بر روی فلزات و قطعات کوچک صنعتی قابل انجام است.
مهمترین تجهيزات در اين آزمايشگاه کوره های جعبه ای مقاومتی با حداکثر دمای  1250درجه سانتیگراد و با ظرفیت های11 و 25 لیتری و کوره تیوپی با حداکثر دمای 1250 درجه سانتي گراد است.
 در حال حاضر سرپرستی این آزمایشگاه به عهده جناب آقای دکتر حسن نژاد می باشد و جهت استفاده از تجهیزات آزمایشگاه فقط با دانلود فرم های زیر و تایید ایشان آزمایش انجام پذیر می باشد.

 

 

 

 

 

آمار بازدیدکنندگان

1
144
265875